http://www.siamswan.com/service-detail-th.asp?topicid=16 http://www.siamswan.com/service-detail-th.asp?topicid=33 http://www.siamswan.com/service-detail-th.asp?topicid=10 http://www.siamswan.com/service-detail-th.asp?topicid=24 http://www.siamswan.com/service-detail-th.asp?topicid=28 http://www.siamswan.com/service-detail-th.asp?topicid=8 http://www.siamswan.com/service-detail-th.asp?topicid=45
Siam Swan Cosmetic Clinic / NON SURGERY / เอ็นเดอร์โมโลจี

เอ็นเดอร์โมโลจี

เอ็นเดอร์โมโลจี (Endermology) ใช้ยกกระชับผิวหลังการดูดไขมันและลดเซลลูไลท์อย่างได้ผล ด้วยระบบลูกกลิ้งและดูดกระชับ (Roll and Lift Technology) จะช่วยทำให้คอลลาเจน (พังผืด) ซึ่งปกติจะเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากและกระจัดกระจาย หลังการดูดไขมัน สามารถจัดระเบียบและลดจำนวนลง ส่งผลให้ผิวหนังเรียบเนียนและยกกระชับได้อย่างรวดเร็ว ลดปัญหาก้อนหรือคลื่นของผิวหนังได้เป็นอย่างดี

ทำไมเอ็นเดอร์โมโลจีต้องทำติดต่อกันหลายครั้ง

เนื่องจากจำนวนคอลลาเจนหรือพังผืดที่เกิดขึ้นหลังการดูดไขมันจะเกิดขึ้นค่อนข้างมากและต่อเนื่องในช่วงเดือนแรกๆ ดังนั้นการใช้เอ็นเดอร์โมโลจีในช่วงนี้จึงจำเป็นและต้องทำอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยปกติควรเริ่มทำประมาณ 1-2 สัปดาห์หลังการดูดไขมัน

เอ็นเดอร์โมโลจีลดเซลลูไลท์ได้ผลมากน้อยแค่ไหน

เซลลูไลท์เป็นปัญหาที่เกิดจากความบกพร่องของระบบไหลเวียนในร่างกายร่วมกับการสะสมของไขมันเฉพาะที่ ซึ่งมักเป็นปัญหาเรื้อรังเฉพาะบุคคล เอ็นเดอร์โมโลจีสามารถช่วยเพิ่มการไหลเวียนให้ดีขึ้นลดปัญหาเซลลูไลท์ลงได้
 

Please attach the photo file if you require our doctor assesment. One submit for one photo.
Advised photo: Front and Side view (Face – no facial expression, no make up)