http://www.siamswan.com/service-detail-th.asp?topicid=16 http://www.siamswan.com/service-detail-th.asp?topicid=33 http://www.siamswan.com/service-detail-th.asp?topicid=10 http://www.siamswan.com/service-detail-th.asp?topicid=24 http://www.siamswan.com/service-detail-th.asp?topicid=28 http://www.siamswan.com/service-detail-th.asp?topicid=8 http://www.siamswan.com/service-detail-th.asp?topicid=45
Siam Swan Cosmetic Clinic / EYES SURGERY / ทำตาโตแก้หนังตาตก

ทำตาโตแก้หนังตาตก

อะไรที่เรียกว่าหนังตาตก

โดยปกติ หนังตาคนเราจะปิดตาดำประมาณ 1-2 มิลลิเมตร เมื่อไหร่ก็ตามที่หนังตาลงมาปิดตาดำมากกว่า 2 มม.ขึ้นไปแสดงว่าเรามีภาวะหนังตาตกเกิดขึ้นแล้ว สาเหตุของหนังตาตกเกิดจากกำลังของกล้ามเนื้อลืมตามีอาการอ่อนแรงกว่าปกติ

เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นหนังตาตก

ในกรณีที่เป็นมาตั้งแต่กำเนิด มักจะมีตาชั้นเดียว หรือ สองชั้นไม่ชัดเจน ตาจะดูปรือๆตลอดเวลา ในคนสูงอายุก็จะรู้สึกตาหนักๆเป็นส่วนใหญ่

การทำตาสองชั้นช่วยได้หรือไม่

การทำตาสองชั้นไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ ในทางตรงกันข้ามถ้าเราไปทำตาสองชั้นให้กับคนที่มีปัญหาหนังตาตกจะทำให้ชั้นตาที่ออกมาดูสูงและปรือๆเหมือนสองชั้นไม่ชัดเจน

จะแก้ไขได้อย่างไร

การแก้ไขกล้ามเนื้อตาจะมีหลายวิธีด้วยกันขึ้นกับระดับของการตกของหนังตาและกำลังของกล้ามเนื้อที่มีอยู่ ทั้งนี้การแก้ไขกล้ามเนื้อตาต้องอาศัยการประเมินที่ถูกต้องรวมถึงความชำนาญของแพทย์เป็นหลัก

ระยะพักฟื้น

อาการบวมช้ำใกล้เคียงกับการทำศัลยกรรมตาบนโดยทั่วไป ประมาณ 1-2 สัปดาห์ ในช่วงแรกการหลับตาอาจไม่สนิทเหมือนปกติ แต่ก็ไม่เป็นปัญหากับดวงตาแต่อย่างใด

การทำตาโตเกี่ยวอะไรกับการแก้ไขตาตก

ด้วยหลักการและแนวคิดเดียวกับการรักษาหนังตาตก เราสามารถยกหนังตาให้ยกสูงขึ้นอีกเล็กน้อยได้ เพื่อให้ตาดำของเราถูกมองเห็นได้มากขึ้นหรือที่เรียกว่า “ตาโต”นั่นเอง

Please attach the photo file if you require our doctor assesment. One submit for one photo.
Advised photo: Front and Side view (Face – no facial expression, no make up)