http://www.siamswan.com/service-detail-th.asp?topicid=16 http://www.siamswan.com/service-detail-th.asp?topicid=33 http://www.siamswan.com/service-detail-th.asp?topicid=10 http://www.siamswan.com/service-detail-th.asp?topicid=24 http://www.siamswan.com/service-detail-th.asp?topicid=28 http://www.siamswan.com/service-detail-th.asp?topicid=8 http://www.siamswan.com/service-detail-th.asp?topicid=45
Siam Swan Cosmetic Clinic / EYES SURGERY / ทำตาโตแก้หนังตาตก

ทำตาโตแก้หนังตาตก

อะไรที่เรียกว่าหนังตาตก

โดยปกติ หนังตาคนเราจะปิดตาดำประมาณ 1-2 มิลลิเมตร เมื่อไหร่ก็ตามที่หนังตาลงมาปิดตาดำมากกว่า 2 มม.ขึ้นไปแสดงว่าเรามีภาวะหนังตาตกเกิดขึ้นแล้ว สาเหตุของหนังตาตกเกิดจากกำลังของกล้ามเนื้อลืมตามีอาการอ่อนแรงกว่าปกติ

เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นหนังตาตก

ในกรณีที่เป็นมาตั้งแต่กำเนิด มักจะมีตาชั้นเดียว หรือ สองชั้นไม่ชัดเจน ตาจะดูปรือๆตลอดเวลา ในคนสูงอายุก็จะรู้สึกตาหนักๆเป็นส่วนใหญ่

การทำตาสองชั้นช่วยได้หรือไม่

การทำตาสองชั้นไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ ในทางตรงกันข้ามถ้าเราไปทำตาสองชั้นให้กับคนที่มีปัญหาหนังตาตกจะทำให้ชั้นตาที่ออกมาดูสูงและปรือๆเหมือนสองชั้นไม่ชัดเจน

จะแก้ไขได้อย่างไร

การแก้ไขกล้ามเนื้อตาจะมีหลายวิธีด้วยกันขึ้นกับระดับของการตกของหนังตาและกำลังของกล้ามเนื้อที่มีอยู่ ทั้งนี้การแก้ไขกล้ามเนื้อตาต้องอาศัยการประเมินที่ถูกต้องรวมถึงความชำนาญของแพทย์เป็นหลัก

ระยะพักฟื้น

อาการบวมช้ำใกล้เคียงกับการทำศัลยกรรมตาบนโดยทั่วไป ประมาณ 1-2 สัปดาห์ ในช่วงแรกการหลับตาอาจไม่สนิทเหมือนปกติ แต่ก็ไม่เป็นปัญหากับดวงตาแต่อย่างใด

การทำตาโตเกี่ยวอะไรกับการแก้ไขตาตก

ด้วยหลักการและแนวคิดเดียวกับการรักษาหนังตาตก เราสามารถยกหนังตาให้ยกสูงขึ้นอีกเล็กน้อยได้ เพื่อให้ตาดำของเราถูกมองเห็นได้มากขึ้นหรือที่เรียกว่า “ตาโต”นั่นเอง

Before & After

Before

After

Before

After

Before

After

Before

After

Before

After

Before

After

Before

After

Before

After


Please attach the photo file if you require our doctor assesment. One submit for one photo.
Advised photo: Front and Side view (Face – no facial expression, no make up)