66 2658 4884
THAI
 
 
 

ศัลยกรรมใบหน้า

 
 
 

 
 
 
 
 
 

หน้าเรียว

Facebook
 
 
  The ever-so-popular facial profile among Asian's girls
 
หน้าเรียวรูปไข่ (Oval / Slim face) ถือเป็นความฝันของวัยรุ่นและสาวๆในปัจจุบันเป็นอย่างมาก การรักษาหรือปรับรูปหน้าให้ดูเรียวมีมากมายหลายวิธีทั้งแบบผ่าตัดและไม่ผ่าตัด แต่สิ่งสำคัญต่อผลสัมฤทธิ์ในการปรับใบหน้าให้ดูเรียวกลับไม่ใช่ “วิธีการ”ที่มีอยู่อย่างมากมายในขณะนี้ กลับเป็น “การวิเคราะห์ใบหน้า (Facial Assessment)” ที่ถูกต้องต่างหาก
 
อะไรคือปัจจัยที่มีผลต่อใบหน้าเรียว
ทุกส่วนของใบหน้านับตั้งแต่ ขมับ โหนกแก้ม กระดูกกราม กล้ามเนื้อกราม กระดูกและกล้ามเนื้อคาง ไขมันแก้ม ไขมันมุมปาก รวมถึงไขมันใต้คาง ล้วนมีผลทั้งสิ้นต่อการเรียวหรือไม่เรียวของใบหน้า ดังนั้นการรักษาที่ผิดวิธีนอกจากจะไม่ได้ใบหน้าที่เรียวแล้วอาจทำให้ใบหน้าผิดรูปได้ เช่นการฉีดโบท็อกลดกล้ามเนื้อกราม อาจทำให้หน้าตอบ กระดูกโหนกแก้มดูสูงขึ้นหรือกระดูกมุมกรามโผล่ให้เห็นชัดมากขึ้นได้ เป็นต้น
 
โบท็อกหน้าเรียวได้อย่างไร
โบท็อกเป็นยาชนิดหนึ่งที่จะไปลดขนาดกล้ามเนื้อบริเวณมุมกรามให้เล็กลง เพื่อให้ใบหน้าส่วนล่างดูแคบลง ใบหน้าโดยรวมก็จะดูเรียวขึ้น มีผลการรักษาอยู่ได้ประมาณ 6-8 เดือนต่อการรักษาหนึ่งครั้ง ไม่ถาวร ผลการรักษาอาจอยู่ได้นานขึ้นถ้ามีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเคี้ยว การปรับใบหน้าให้เรียวด้วยโบท็อกต้องอาศัยประสบการณ์ของแพทย์เป็นสำคัญ การใช้ยาโบท็อกที่ไม่ถูกต้องนอกจากจะไม่ได้ผลแล้ว ก็จะมีผลเสียตามมาได้
 
การแก้ไขหน้ากลมให้เรียว
หน้ากลมมักเกิดจากปัญหาไขมันบนใบหน้าเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็น ไขมันกระพุ้งแก้ม (Buccal pad fat) หรือ ไขมันที่มุมปาก (Jowl fat) รวมถึงไขมันที่อยู่ใต้ผิวหน้า การรักษาจึงมุ่งเน้นการขจัดไขมันออกให้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดนำไขมันกระพุ้งแก้มออก (LipoAs) ,การใช้ยาฉีดบางตัวเพื่อสลายไขมัน (Lipolysis injection) หรือการดูดไขมันใบหน้าออกเพื่อให้ผิวหน้าบางลง การจะเลือกใช้วิธีใดต้องขึ้นกับการวิเคราะห์ปัญหาเป็นสำคัญ
 
การปรับใบหน้าให้เรียวได้รูปที่สวยงาม โดยมากแล้วมักจะต้องอาศัยหลายวิธีผสมผสานเข้าด้วยกัน มีเพียงบางกรณีเท่านั้นที่สามารถใช้วิธีใดวิธีหนึ่งได้ แต่ละวิธีมีความเหมาะสมกับแต่ละใบหน้าไม่เหมือนกัน ดังนั้นการเลือกวิธีการรักษาชนิดเลียนแบบกันนอกจากจะไม่ได้ผลแล้ว อาจทำให้ปัญหาบานปลายได้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • ONLINE CONSULTANT
  • MAKE APPOINTMENT
  • LIVE CHAT

 
 
 
 
©2012 Siam Swan Cosmetic Clinic. All Rights Reserved.
190-192 สยามสแควร์ชอย 1 ถ.พระราม 1 เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร. (662) 658-4884, (662) 658-4885 แฟกซ์. (662) 658-4886