ไขมันนาโน
ไขมันนาโน เป็น ส่วนประกอบของเซลต้นกำเนิด(Stem cell) และสารส่งเสริมการซ่อมแซมของเนื้อเยื่อทั้งหลายตามธรรมชาติ (SVF) ที่ถูกสกัดออกมาจากเซลไขมัน ด้วยวิธีการที่เรียกว่า Mechanical Emulsification หรือ Nano Fat processing