66 2658 4884
THAI
 
 
 
 
สยามสวอน เป็นคลินิกศัลยกรรมตกแต่งแนวใหม่ ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่ทันสมัยมาช่วยในการดูแลรักษาด้านความงาม เพื่อให้สอดรับกับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปของสังคมคนรุ่นใหม่

การคงไว้ซึ่ง “ความเป็นตัวเรา” แต่ให้ดูดีขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ ด้วยแนวคิด “Less is more” ถือเป็นเป้าหมายที่สำคัญของเรา
 
ภายใต้บรรยากาศที่เป็นกันเอง ด้วยประสบการณ์ด้านศัลยกรรมความงามกว่า 20 ปี สยามสวอน ยังคงรักษาความเป็น Professional Care ที่เน้นการให้คำแนะนำอย่างตรงไปตรงมาบนพื้นฐานของความจริงที่เป็นไปได้ เพราะเราตระหนักดีว่าผลสัมฤทธิ์ของการทำศัลยกรรมคือ “ความสุขที่ได้อยู่กับสิ่งที่เป็นจริง” ไม่ใช่จินตนาการหรือคำโฆษณา และที่สำคัญเหนืออื่นใดคือ “ความปลอดภัย” ของทุกท่าน

เรา....พร้อมแล้วกับปฏิบัติการ “Come for Change” สำหรับทุกท่าน แล้วคุณล่ะ......พร้อมหรือยัง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thai Soceity of Plastic Surgeons
Thai Soceity of Aesthetic Plastic Surgeons
International Soceity of Aesthetic Plastic Surgery
 
 
 
©2012 Siam Swan Cosmetic Clinic. All Rights Reserved.
190-192 สยามสแควร์ชอย 1 ถ.พระราม 1 เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร. (662) 658-4884, (662) 658-4885 แฟกซ์. (662) 658-4886