66 2658 4884
THAI
 
Siam Swan Cosmetic Clinic | ศัลยกรรมจมูก
 

ศัลยกรรมจมูก

ศัลยกรรมตกแต่งจมูก ได้ก้าวเกินแท่งซิลิโคนไปแล้วในปัจจุบัน การแก้ไขโครงสร้างของจมูกและการนำกระดูกอ่อนรวมถึงเนื้อเยื่อส่วนอื่นมาใช้ร่วม ได้นำมาซึ่งรูปจมูกที่ดูสวยงามและเป็นธรรมชาติมากกว่า
 
 
ในปัจจุบันการทำศัลยกรรมจมูกมีความหลากหลายขึ้นมาก การใช้ซิลิโคนอย่างเดียวกลายเป็นเรื่องที่ไม่เพียงพออีกต่อไป เพราะไม่สามารถตอบโจทย์หรือความต้องการได้ทั้งหมด การใช้กระดูกอ่อน การแก้ไขโครงสร้างปลายจมูก การยืดจมูกให้ยาวแบบมีหยดน้ำ รวมถึงการทุบกระดูกให้แคบลง ล้วนเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นถ้าเราต้องการให้จมูกออกมาสวยถูกใจ
 
 
การตกแต่งปลายจมูกให้ได้รูปตามที่ต้องการถือเป็นศิลปะชั้นสูงของศัลยกรรมความงาม เนื่องจากปลายจมูกของแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันด้วยเชื้อชาติและพันธุกรรม วิธีการตกแต่งปลายจมูกของคนยุโรปจึงอาจใช้ไม่ได้ผลกับคนเอเชีย
 
 
ปีกจมูกถือเป็นส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งที่จะทำให้รูปจมูกดูได้สัดส่วนกับใบหน้าหรือไม่ ซึ่งโดยปกติแล้วความกว้างของฐานปีกจมูกควรเป็น 1ใน 5ของความกว้างใบหน้า แต่คนไทยส่วนใหญ่มักมีฐานที่กว้างกว่าสัดส่วนดังกล่าว อีกทั้งความหนาของผิวหนังที่มากกว่าทำให้บางรายแม้ว่าฐานไม่กว้างแต่ก็ดูจมูกใหญ่
 
 
 
 
©2012 Siam Swan Cosmetic Clinic. All Rights Reserved.
190-192 สยามสแควร์ชอย 1 ถ.พระราม 1 เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร. (662) 658-4884, (662) 658-4885 แฟกซ์. (662) 658-4886