66 2658 4884
THAI
 
Siam Swan Cosmetic Clinic | ศัลยกรรมตา | ตาสองชั้นแบบแผลเล็ก
 
 

ศัลยกรรมตา

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ตาสองชั้นแบบแผลเล็ก

Facebook
 
 
  Double eyelid with less visible scar
 
อะไรคือตาสองชั้นแบบแผลเล็ก
Short scar double eyelid เป็นการทำตาสองชั้นด้วยการกรีดหรือเปิดแผลขนาดเล็กเพียงหนึ่งในสามของการผ่าตัดตาสองชั้นแบบปกติที่มักจะยาวตั้งแต่หัวตาจรดหางตา แนวแผลจะถูกวางไว้ส่วนกลางของหนังตาตามรอยชั้นตาที่ต้องการ ทำให้เวลาลืมตาแล้วมองไม่เห็นรอยแผลเป็น
 
ทำไมต้องทำแบบแผลเล็ก
เนื่องจากในบางรายมีปัญหามาเรื่องถุงไขมันที่ตาหรือที่เรียกว่าตาอูม มากกว่าปัญหาเรื่องหนังตาตกหรือเกิน ดังนั้น จึงจำเป็นต้องลดขนาดของไขมันที่ตาลงบ้าง เพื่อให้ตาสองชั้นพับได้ง่ายและดูบางเป็นธรรมชาติ ขณะเดียวกันก็ไม่มีหนังตาเกินที่ต้องตัดออก จึงไม่จำเป็นต้องกรีดให้เป็นแผลยาวเกินความจำเป็น
 
ระยะพักฟื้น
เนื่องจากมีการผ่าตัดลงบนหนังตา แม้ว่าจะเป็นแผลเล็กก็ตาม อาการบวมช้ำย่อมเกิดขึ้นได้ ใน 3-5 วัน แต่ก็น้อยกว่าการทำตาสองชั้นแบบกรีดโดยทั่วไป และจะดูเป็นธรรมชาติหลัง 2-4 สัปดาห์หรืออาจนานกว่านั้นในบางราย
 
 
 
 
 
 
 
     
   
 
 
 
  • ONLINE CONSULTANT
  • MAKE APPOINTMENT
  • LIVE CHAT

 
 
 
 
©2012 Siam Swan Cosmetic Clinic. All Rights Reserved.
190-192 สยามสแควร์ชอย 1 ถ.พระราม 1 เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร. (662) 658-4884, (662) 658-4885 แฟกซ์. (662) 658-4886