66 2658 4884
THAI
 
 
 

เติมไขมัน

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ไขมันนาโน

Facebook
 
 
  Nani fat : tiny thing but big result
 

ไขมัน นาโน (Nano Fat)
ไขมันนาโนเป็นนวัตกรรมใหม่ ในวงการศัลยกรรมความงาม ที่สามารถนำคุณสมบัติพิเศษที่ซ่อนอยู่ระหว่างเซลไขมัน ออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์ จากที่เราเคยทราบอยู่แล้วว่า เซลไขมันนั้นสามารถนำมาปลูกถ่าย จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งได้ ที่เรียกว่า การเติมไขมัน หรือไขมันไมโคร (Micro Fat transfer) ซึ่งเน้นไปในเรื่องการทดแทนหรือเพิ่มปริมาตร เช่น การนำเซลไขมัน ไปเติมตามส่วนต่างๆของใบหน้า อาทิ แก้มตอบ ตาลึก หรือขมับตอบ เป็นต้น นั่นเป็นการนำเซลไขมันไปใช้โดยตรง แต่สำหรับไขมันนาโนนั้น แม้ว่าจะชื่อไขมัน เหมือนกัน แต่มิได้มีวัตถุประสงค์นำเซลไขมันไปใช้โดยตรงเหมือนไขมันไมโครแต่อย่างใด

 
ไขมันนาโน คืออะไร

เป็นที่ยอมรับในวงการแพทย์ทั่วโลกแล้วว่า เซลต้นกำเนิด (Stem cell) และส่วนประกอบที่มีผลต่อการซ่อมแซมของเนื้อเยื่อตามธรรมชาติ (Stromal vascular fraction, SVF) มีผลอย่างยิ่งต่อการแก้ไขซ่อมแซมเซลและส่วนที่สึกหรอของร่างกาย ซึ่งเซลต้นกำเนิดและส่วนประกอบเหล่านี้พบได้มากที่สุดตามบริเวณเซลไขมันของร่างกายนั่นเอง
ไขมันนาโน เป็น ส่วนประกอบของเซลต้นกำเนิด(Stem cell) และสารส่งเสริมการซ่อมแซมของเนื้อเยื่อทั้งหลายตามธรรมชาติ (SVF) ที่ถูกสกัดออกมาจากเซลไขมัน ด้วยวิธีการที่เรียกว่า Mechanical Emulsification หรือ Nano Fat processing ซึ่งจะทำให้เราได้ สารที่มีอนุภาคขนาดเล็กที่ประกอบไปด้วยเซลต้นกำเนิดและสารส่งเสริมการซ่อมแซมของเนื้อเยื่อตามธรรมชาติ โดยมีองค์ประกอบของเซลไขมันเดิมอยู่น้อยมาก ด้วยขนาดที่เล็กมากของไขมันนาโน ทำให้เราสามารถนำมาใช้ผ่านเข็มขนาดเล็กฉีดเข้าใต้ผิวหนังได้ เหมือนการใช้สารเติมเต็ม (Dermal filler)โดยทั่วไป

 
ขั้นตอนในการทำไขมันนาโน

เช่นเดียวกับการทำไขมันไมโคร แพทย์จะดูดไขมันจากส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย ด้วยเข็มขนาดเล็ก แล้วนำไปผ่านขบวนการย่อยสลายเซลไขมัน และคัดกรองเอาเฉพาะส่วนที่เป็นเซลต้นกำเนิดและสารส่งเสริมการซ่อมแซมของเนื้อเยื่อตามธรรมชาติ (Ad-tSVF) ที่เรียกว่า Mechanical Emulsification process ด้วยเครื่องมือพิเศษ ไม่มีการใช้ยาหรือสารเคมีในขบวนการนี้แต่อย่างใด จะได้ไขมันนาโนอนุภาคขนาดเล็กพร้อมใช้ ขั้นตอนเหล่านี้ใช้เวลาไม่นาน

 
ประโยชน์ของไขมันนาโน

ด้วยคุณสมบัติพิเศษของไขมันนาโน เราสามารถนำมาใช้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอหรือเป็นปัญหา เช่น ริ้วรอยเหี่ยวย่นรอบดวงตา รอบปากหรือส่วนอื่นของใบหน้า รอยคล้ำรอบดวงตา รวมถึงรอยเหี่ยวย่นของหลังมือ และผิวหนังที่เสียหายจากแสงอาทิตย์ (Sun damage skin)  เป็นต้น จากการทดลองยังพบว่า ไขมันนาโนสามารถช่วยแก้ไขปัญหาผมร่วงหรือศรีษะล้านในระยะเริ่มต้นได้อีกด้วย

ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้ไขมันเพื่อเพิ่มขนาด และฟื้นฟูผิวหนังไปพร้อมๆกัน เราสามารถใช้ทั้งไขมันไมโครและไขมันนาโนได้ในคราวเดียวกัน

 
ภาวะแทรกซ้อน

ไขมันนาโนมีความปลอดภัยสูงเนื่องจากเป็นเนื้อเยื่อของเราเอง โอกาสที่จะเกิดเป็นก้อนๆหรือไม่เรียบมีน้อย เนื่องจากอนุภาคของไขมันนาโนมีขนาดเล็กมากๆ

อย่างไรก็ตาม ผลของการรักษาอาจแตกต่างกันได้ ขึ้นกับคุณภาพเซลไขมันของแต่ละบุคคล

 
 
 
 
 
 
 
 
  • ONLINE CONSULTANT
  • MAKE APPOINTMENT
  • LIVE CHAT

 
 
 
 
©2012 Siam Swan Cosmetic Clinic. All Rights Reserved.
190-192 สยามสแควร์ชอย 1 ถ.พระราม 1 เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร. (662) 658-4884, (662) 658-4885 แฟกซ์. (662) 658-4886